/Files/photogallery/Безымянный.jpg

Моє педагогічне кредо:

Ніколи не зупинятися на досягнутому, бо життя – це процес. Тому потрібно завжди рухатись вперед.

Однією із найважливіших справ в житті людини є вибір професії. Багато професій приваблюють, та треба обрати одну - ту, що найбільш до вподоби, ближче до душі. Серед сотень професій існує лише одна, без якої не могли б існувати всі інші - це професія вчителя. Педагог, учитель, вихователь – довірена особа суспільства, якій воно ввіряє найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей в руках педагога, в його золотому серці, він має бути джерелом радісного, пізнавального і морального зростання своїх вихованців. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини. Педагог зобов’язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури.

Сьогодні перед вчителем англійської мови постає питання: як зробити, щоб урок був цікавим для учнів, сприяв розширенню кругозору, забезпечив використання знань на практиці. Цього можна досягти лише за умови, якщо вчитель знаходить оригінальні, нестандартні шляхи навчання.

Сучасний учитель іноземної мови - учитель, який докорінно переосмислив свою роль у навчально-виховному процесі з урахуванням новітніх рис суспільства: розвиток комп'ютерного інтелекту та усвідомлення, що англійська мова є лідером у міжнародному спілкуванні.

У сучасному мовному просторі інформаційно-комунікативні технології стали невід’ємною частиною спілкування, отримання інформації, розвитку творчих здібностей та самоосвіти.

Щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів у процесі оволодіння знаннями я шукаю більш ефективні форми і методи навчання. Великого значення в організації та удосконаленні навчального процесу на уроках іноземної мови посідає впровадження інтерактивних технологій. Так як основним засобом людського спілкування є мова, а в багатомовному просторі — декілька мов. Тому вивчення іноземних мов набуває особливого статусу в нашій країні. Саме тому обрав таку проблему: «Використання інформаційно - комунікаційних технологій на уроках англійської мови». Вважаю, що тема є актуальною, оскільки у сучасному освітньому середовищі якісна організація навчання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології.

Для того, щоб реалізувати поставлені перед собою цілі, постійно перебуваю у пошуках методів виховання і розвитку дітей засобами свого предмета в процесі навчальної та позакласної діяльності. Щоб процес навчання справді був ефективнішим, намагаюсь організовувати навчальний процес так, щоб учні були здатні використовувати англійську мову як під час спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для набуття знань.

Я переконаний, що постійно знаходитися в творчому пошуку, самовдосконалюватися – це єдиний можливий шлях сучасного педагога.

Попереду у мене нові задуми і проби, успіхи і невдачі, тому що життя іде вперед, ставить нові вимоги.

На закінчення хотілося б навести слова Бернарда Шоу: «Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність»

Кiлькiсть переглядiв: 228